Úvod - Stavební bytové družstvo Pernštejn Pardubice - nezávislý web družstevníků

pardubice.eu
ipardubice.cz
http://palacpardubice.cz
Hledat
pardubickeobchody.cz
pardubice.cz
tyrsaky.cz
Seznam.cz
dpmp.cz
sedlakcz.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Družstevnictví je jednou z nejdemokratičtějších forem vlastnictví.
Platí to ale jen za předpokladu, že družstvo tvoří rovnoprávná skupina členů, kterým jejich práva nejsou omezována a kteří mají zájem na aktivní účasti spolurozhodování a řízení takového družtva, nebojí se případně svá práva, zájmy a nároky hájit a prosazovat.

V sbd Pernštejn tomu tak bohužel není!
Dochází v něm k zneužívání postavení, uplatňování arogance a povýšenosti, zvýhodňování jednotlivců
a zájmových skupin na úkor ostatních, absenci demokratických principů, porušování stanov, neprůhlednému
a nezodpovědnému
hospodaření, jehož důsledkem jsou obrovské ztráty.

Přirovnejme družstvo k lodi.
U té, když má trhliny, teče do ní voda - hrozí její potopení.
Proto
je nejprve třeba trhliny a otvory utěsnit, vodu vypumpovat a teprve potom lze znovu nabrat kurz.

Přestaňme být lhostejní a apatičtí!
Utěsněme i my "otvory" kterými utíkají statisíce a miliony, mnohdy jen do kapes "vyčůránků" a určeme přesná pravidla, pevné mantinely, za které se nesmí!
K
ontrolujme důsledně činnost představenstva a kontrolní komise!
N
enechávejme se dál ukolébávat polopravdami, nepravdami, zkreslenými, manipulovanými, nebo dokonce zatajovanými fakty.
Zajímej
me se každý z nás o to, kam jde každá koruna a zda byla vynaložena účelně a efektivně.
Zda
nedochází k mrhání prostředky nás všech - družstevníků, a to pouze
v zájmu několika arogantních, vychytralým jedincům.

Předpokládáme, že v družstvu je valná část slušných a poctivých lidí, mnohdy odborně zdatných a kvalifikovaných, kteří dlouhá léta doplácejí na svoji slušnost a zdrženlivost.
Protože prostor k prezentaci názorů a podnětů je na oficiální půdě družstva zatím minimální, často pak dokonce vůbec žádný, orgány družstva nefungují, neplní své povinnosti plynoucí z vykonávaných funkcí, chceme vám, 
družstevníkům, kterým to není lhostejné, umožnit, pokusit se aktivně nynější neblahý stav ovlivnit a změnit.

DNES JE:
PARDUBICKO:

Účelem těchto stránek není pouze pranýřovat nekalosti a nedostatky v družstvu.

Čím dříve se s těmito nešvary vypořádáme, tím dříve z našich stránek zmizí.
Chceme dát prostor i vašim osobním potřebám a zájmům, výměně rad a zkušeností, sdílených se sousedy a spolubydlícími, možnosti inzerce a propagace.
Proto nás se svými podněty a příspěvky neváhejte kontaktovat.
      

Domníváme se, že naprosto nedostatečný prostor je v našem družstvu dáván ženám. I to bychom rádi zlepšili.
Proto nabízíme všem ženám, maminkám, podnikatelkám a podobně, možnost prezentace.
Nepochybujeme o tom, že mezi ženami jsou ty, které mohou obohatit ostatní např. o zkušenosti z podnikání, zájmových činností, zdravého životního stylu a dalších oblastí.
Proto vyzýváme všechny ženy - neváhejte se rozdělit s dalšími o své náměty a návrhy nejen na zlepšení funkčnosti družtva. Poukázat na to, co vás zlobí, např. znečištěná dodávka vody, špína, hluk, exhalace, bezpečnostní rizika pro děti a pod..
Vždyť zejména maminkám to jistě není lhostejné.
Stejně tak, ale i vaše další, příjemnější náměty si zaslouží prostor, ať to jsou např. dobré recepty, či další věci.
Proto, milé ženy, využijte své možnosti na prezentaci a neváhejte zasílat své příspěvky do redakce stránek.
Zájemkyním o pravidelnou spolupráci nabízíme prostor např. i formou samostatné rubriky.

 
Počítadlo
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky